Családjogi szakterület

Szakterület

Családi jog

A családi jog foglalkozik a házassággal, annak megszűnésével, valamint joghatásaival, a gyermekek jogaival, családi jogállással, gyermek-, és rokontartással, szülői felügyeleti jogok gyakorlásával, továbbá az házasságon kívüli partnerkapcsolatokkal.

Leglényegesebb és a viták túlnyomó részében igen nagy jelentőséggel bíró terület, a házassági vagyonjogi hatások témaköre. Manapság már egyre gyakoribb, de még mindig nem eléggé bevett gyakorlat, hogy a házasulandó, vagy már házas felek, házassági vagyonjogi szerződést kötnek egymással. Az ilyen jellegű szerződés célja minden esetben az, hogy a felek egy esetleges válás esetén békésen rendezhessék vagyonjogi viszonyaikat.

E körben javasoljuk, hogy járjon el Ön is kellő körültekintéssel, s még a felek közötti békés időszakban rendezze az egymás közötti vagyonjogi kérdéseket. Irodánk vállalja házassági-, illetve élettársi vagyonjogi szerződések készítését, továbbá közös megegyezésen alapuló bontóperek indítását és a felek jogi képviseletét, ide értve a közös gyermek tekintetében a szülői felügyeleti jog gyakorlása, a gyermekkel történő kapcsolattartás, a gyermektartás, házastársi közös lakás használata, valamint a házastársi tartásban és a közös vagyon megosztásában történő egyezség létrehozását.

Irodánk célja minden esetben a rövid idő alatt történő, kíméletes, a család, főként a gyermek érdekeit szem előtt tartó egyeztetési folyamat lebonyolítása, a megromlott házasság mielőbbi felbontása, a békés, mindkét fél számára kölcsönös megelégedéssel záruló vagyonfelosztás mellett.

Családi jogi kérdésem van

További Szakterületek

Tőkepiaci és értékpapír jog

Tőkepiaci és értékpapír jog

Ügyvédi Irodánk működésének kezdete óta bonyolítja befektetési szolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók és befektetési alapkezelők alapítását és vesz részt ilyen típusú vállalkozások teljeskörű és napi szintű jogi támogatásában.

Társasági jog

Társasági jog

Irodánk vállalja gazdasági társaságok alapítását, folyamatos jogi támogatását, cégmódosítását, valamint megszűntetésük teljeskörű ügyintézését, csakúgy, mint vállalatfelvásárlás, egyesülés, átalakulás, kiválás, valamint szétválási ügyletekben történő, teljeskörű jogi tanácsadást és ezen tranzakciók precíz lebonyolítását.

Ingatlan és építési jog

Ingatlan és építési jog

Irodánk rugalmas és gyors ügyintézést biztosít ingatlanok átruházása, bérlete, kapcsolódó jelzálogjogok, illetve vagyoni értékű jogok alapítása körében.

Jogérvényesítés és követeléskezelés

Jogérvényesítés és követeléskezelés

Munkatársaink napi szintű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az ügyfelek követeléseinek peren kívüli, nemperes és peres eljárásban történő érvényesítése terén.

Szerzői jog és médiajog

Szerzői jog és médiajog

Ügyvédi Irodánk alapítása óta, rendszeresen vett részt országos és helyi médiaszolgáltatók, rádiók és televíziók teljeskörű és napi szintű jogi támogatásában, a frekvencia pályázatoktól a médiaszolgáltatók hirdetési tevékenységének szervezésén és jogi ellenőrzésén át, a műsorgyártással összefüggő szerződések szerkesztéséig.

Családi jog

Családi jog

A családi jog foglalkozik a házassággal, annak megszűnésével, valamint joghatásaival, a gyermekek jogaival, családi jogállással, gyermek-, és rokontartással, szülői felügyeleti jogok gyakorlásával, továbbá az házasságon kívüli partnerkapcsolatokkal.

Munkajog

Munkajog

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallása így fogalmaz: „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.” Ebből is kitűnik, hogy a munka életünk nagy részét kitöltő, jól körülhatároló tevékenység.

Öröklési jog

Öröklési jog

Egy családtag elvesztése visszafordíthatatlan esemény, s egyúttal nehezen feldolgozható válság mindenki életében.

Nem biztos benne mire is lenne szüksége? Kérdezzen minket!

Hiszünk abban, hogy egy XXI. századi ügyvédet gyakorlatias, a jogi szempontok mellett, azzal messzemenőkig egyenrangú, nyitott, üzleti szempontú megközelítés és kreatív probléma megoldás jellemez.

Kontakt