Jogérvényesítés és jogkezelési szakterület

Szakterület

Jogérvényesítés és követeléskezelés

Munkatársaink napi szintű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az ügyfelek követeléseinek peren kívüli, nemperes és peres eljárásban történő érvényesítése terén. Ügyfeleink számára minden esetben a leghatékonyabb, leggyorsabb, egyben leginkább költségkímélő módját biztosítjuk a jogos igények érvényesítésének, legyen szó akár bírósági per, vagy akár felszámolási eljárás megindításáról.

Amennyiben ügyfelünk ellen érvényesítenek igényt, úgy teljes szakmai tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítjük a védekezést. Munkánk során arra törekszünk, hogy ügyfeleink számára üzleti szempontból kedvező eredményt érjünk el, lehetőség szerint peren kívüli megállapodással.

Irodánk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a rendes bíróságok előtt történő polgári-, munka-, illetve közigazgatási peres eljárásokban, illetve a választott bíróságok előtt zajló eljárásokban történő jogi képviseletben, ideértve a hazai és külföldi hatóságok, felügyeleti szervek előtti eljárásokat is. Ügyvédi irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik továbbá a követeléskezeléssel kapcsolatos eljárásokban, legyen szó fizetési meghagyásos-, csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárásban történő jogi képviseletről.

Jogérvényesítés kapcsán kérdésem van

További Szakterületek

Tőkepiaci és értékpapír jog

Tőkepiaci és értékpapír jog

Ügyvédi Irodánk működésének kezdete óta bonyolítja befektetési szolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók és befektetési alapkezelők alapítását és vesz részt ilyen típusú vállalkozások teljeskörű és napi szintű jogi támogatásában.

Társasági jog

Társasági jog

Irodánk vállalja gazdasági társaságok alapítását, folyamatos jogi támogatását, cégmódosítását, valamint megszűntetésük teljeskörű ügyintézését, csakúgy, mint vállalatfelvásárlás, egyesülés, átalakulás, kiválás, valamint szétválási ügyletekben történő, teljeskörű jogi tanácsadást és ezen tranzakciók precíz lebonyolítását.

Ingatlan és építési jog

Ingatlan és építési jog

Irodánk rugalmas és gyors ügyintézést biztosít ingatlanok átruházása, bérlete, kapcsolódó jelzálogjogok, illetve vagyoni értékű jogok alapítása körében.

Jogérvényesítés és követeléskezelés

Jogérvényesítés és követeléskezelés

Munkatársaink napi szintű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az ügyfelek követeléseinek peren kívüli, nemperes és peres eljárásban történő érvényesítése terén.

Szerzői jog és médiajog

Szerzői jog és médiajog

Ügyvédi Irodánk alapítása óta, rendszeresen vett részt országos és helyi médiaszolgáltatók, rádiók és televíziók teljeskörű és napi szintű jogi támogatásában, a frekvencia pályázatoktól a médiaszolgáltatók hirdetési tevékenységének szervezésén és jogi ellenőrzésén át, a műsorgyártással összefüggő szerződések szerkesztéséig.

Családi jog

Családi jog

A családi jog foglalkozik a házassággal, annak megszűnésével, valamint joghatásaival, a gyermekek jogaival, családi jogállással, gyermek-, és rokontartással, szülői felügyeleti jogok gyakorlásával, továbbá az házasságon kívüli partnerkapcsolatokkal.

Munkajog

Munkajog

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallása így fogalmaz: „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.” Ebből is kitűnik, hogy a munka életünk nagy részét kitöltő, jól körülhatároló tevékenység.

Öröklési jog

Öröklési jog

Egy családtag elvesztése visszafordíthatatlan esemény, s egyúttal nehezen feldolgozható válság mindenki életében.

Nem biztos benne mire is lenne szüksége? Kérdezzen minket!

Hiszünk abban, hogy egy XXI. századi ügyvédet gyakorlatias, a jogi szempontok mellett, azzal messzemenőkig egyenrangú, nyitott, üzleti szempontú megközelítés és kreatív probléma megoldás jellemez.

Kontakt